Visual disturbances
Het is belangrijk dat je goed let op de kwaliteit van je gezichtsvermogen. Als je ontdekt dat je gezichtsvermogen in 1 of beide ogen verandert, ga dan naar je arts voor een onderzoek. Storingen in het gezichtsvermogen die bij mensen met diabetes voor kunnen komen zijn:

wazig zien.
dubbel zien.
troebel zien.
zwevende deeltjes in het gezichtsveld.
gordijnachtige schaduwen in de ogen.
rode, geïrriteerde ogen.
pijnlijke druk op de ogen.

Onthoud dat je ernstige oogproblemen kunt hebben zonder deze symptomen. Alleen een regelmatige oogcontrole verzekert je ervan dat problemen in zo een stadium worden opgespoord dat ze nog behandelbaar zijn.

Wazig zien.
Een hoge bloedsuikerspiegel die verschillende dagen aanhoudt kan wazig zicht veroorzaken. Dat komt omdat het de vorm en flexibiliteit van de lens verandert waardoor je niet meer scherp kunt stellen. Deze visuele storing zegt meer over de mate waarin je je bloedsuikerspiegel onder controle hebt dan over de toestand van je ogen. Wazig zien is meestal geen teken van oogziekte.

Dubbelzien.
Je ziet dubbel als je 2 objecten ziet, terwijl er maar één is. Dubbelzien komt voor als de zenuwen die de oogspieren besturen aangetast zijn door een hoge bloedsuikerspiegel. Dubbelzien kan tijdelijk of permanent zijn. Neem daarom contact op met je arts als je dubbel ziet.

Troebel zien.
Het kan voorkomen dat je zicht in één of beide ogen over een periode van maanden geleidelijk aan steeds troebeler wordt. Zodra dat gebeurt moet je contact opnemen met je oogarts.

Troebel zicht kan veroorzaakt worden door :

  • het ontwikkelen van ondoorschijnende gebieden in de lens (cataract oftewel staar)
  • het zwellen van de macula (maculaire zwelling)

Zwevende deeltjes in het gezichtsveld.
Er kunnen plotseling deeltjes in het gezichtsveld van één of beide ogen zweven. Dit verschijnsel is zeker niet ongewoon; het komt regelmatig voor. Het glasachtig lichaam van het oog bevat dunne draadjes die in de jeugd volkomen doorzichtig zijn. Deze draadjes kunnen met de jaren hun transparantie verliezen en worden dan gezien als donkere vlekjes of lijntjes die meestal "floaters" genoemd worden.

Floaters kunnen ook een teken zijn van een aan diabetes gerelateerde oogziekte. Als er plotseling veel vlekken verschijnen kan dat veroorzaakt worden door het bloeden van afwijkende bloedvaten in het netvlies. En dat is een ernstige situatie die, om gezichtsvermogen te behouden, behandeling nodig heeft.

Als je twijfelt over het belang van de deeltjes die in je gezichtsveld zweven raadpleeg dan je oogarts voor advies.

Gordijnachtige schaduwen in het oog.
Als je schaduwen ziet of als het voelt alsof er een gordijn voor je ogen getrokken is kan het zijn dat er een stuk netvlies losgeraakt is of dat er een grote bloeding in het netvlies zit. Je hebt dan te maken met een noodgeval dat onmiddellijke behandeling behoeft. Neem direct contact op met je oogarts of een lid van het diabetes zorgteam.

Rode en geïrriteerde ogen.
Chronische irritatie en roodheid van de ogen wordt meestal veroorzaakt door een probleem met de traanklier. Traanvocht is nodig als smeermiddel. Verder verzacht traanvocht de delicate oogweefsels en wast het irriterende stofjes of mogelijk schadelijke bacteriën weg. Als je niet genoeg traanvocht maakt schrijft je oogarts wellicht oogdruppels voor die als traanvocht werken. Ze behandelen het oncomfortabele gevoel van droge ogen.

Plotselinge roodheid, irritatie of pijn van de ogen kan, als het samengaat met wazig zien, het gevolg zijn van een ooginfectie. En ooginfecties komen vaker voor bij mensen met diabetes dan bij gezonde mensen. Als je de genoemde symptomen ervaart, neem dan direct contact op met je oogarts.

Pijnlijke druk op het oog (acuut glaucoom).
Plotselinge pijn in het oog kan een teken zijn van acuut glaucoom. Er hoopt zich dan een uitzonderlijke hoeveelheid vocht in het oog op. De oogdruk stijgt dan snel tot gevaarlijke hoogten. Acuut glaucoom is een ernstige aandoening die onmiddellijk behandeld moet worden met medicijnen of door chirurgische behandeling. De meeste mensen met acuut glaucoom hebben geen diabetes, maar onthoud dat diabetes wel een vorm van deze ernstige oogziekte kan veroorzaken.

Door slechte bloedvoorziening kunnen er in de iris van diabetespatiënten afwijkende bloedvaten ontstaan. Deze bloedvaten belemmeren de normale vochtdrainage in het oog en een verzwakte drainage kan er voor zorgen dat de oogdruk toeneemt. Dit zogenaamde neovasculair glaucoom moet onmiddellijk behandeld worden.

Afwijkende bloedvaten kunnen ontdekt worden voordat ze de druk in het oog laten stijgen. Laat daarom nooit je regelmatige oogcontroles lopen en zoek daarom bij plotselinge pijn in je ogen altijd hulp.Diabetes encyclopedia
Hoofdstuk:
Diabetes en je ogen
Het oog werkt als een camera
Storingen in het gezichtsvermogen
Bezoek de oogarts