Victoza® (liraglutide)

Voor de behandeling van volwassenen, adolescenten en kinderen van 10 jaar en ouder 


Wat is Victoza® en waarvoor wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Victoza is liraglutide. Het helpt uw lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is. Ook vertraagt het de passage van voedsel door uw maag en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen.

file

Victoza wordt als op zichzelf staande behandeling gebruikt wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende zijn om uw bloedsuiker te reguleren en wanneer u geen metformine mag gebruiken.

Victoza wordt gebruikt met andere geneesmiddelen voor diabetes als die onvoldoende zijn om uw bloedsuikerspiegels te reguleren.
Deze andere geneesmiddelen kunnen bestaan uit:

  • orale antidiabetesmiddelen en/of
  • insuline.

Toedieningsvorm

Victoza® wordt geleverd als een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevuld toedieningssysteem, de Victoza® pen. Met een draaiknop is de pen op 3 doseringen in te stellen: 0,6 mg, 1,2 mg en 1,8 mg.

Elke pen bevat 3 ml oplossing bestemd voor 30 doses van 0,6 mg, 15 doses van 1,2 mg of 10 doses van 1,8 mg.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

  • De startdosis is 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
  • Uw arts vertelt u wanneer u de dosis kunt verhogen naar 1,2 mg eenmaal per dag.
  • Als uw bloedsuikerspiegel niet voldoende wordt gereguleerd met een dosis van 1,2 mg, kan uw arts u adviseren de dosis verder te verhogen naar 1,8 mg eenmaal per dag.

Verander uw dosis niet tenzij uw arts u dat heeft verteld.

 

Bent u behandelaar?

Ga naar de behandelarenwebsite voor meer informatie over Victoza®.

Lees meer