Esperoct®
(turoctocog alfa pegol)

Wat is Esperoct®?

Esperoct® bevat de werkzame stof turoctocog alfa pegol en is een langwerkend recombinant stollingsfactor VIII-product. Factor VIII is een eiwit dat van nature in het bloed voorkomt en helpt bloedingen te stoppen. Esperoct® is beschikbaar in verpakkingen met 500, 1.000, 1.500, 2.000 of 3.000 internationale eenheden (IE).

Instructievideo Esperoct®

Waarvoor wordt Esperoct®gebruikt?

Bij mensen met hemofilie A is er een tekort aan werkzaam stollingsfactor VIII. Met Esperoct® dien je het ontbrekende factor VIII intraveneus (in de ader) toe, waardoor er voldoende stollingsfactor in het bloed is om bloedingen te stoppen en/of te voorkomen.

Voor wie is Esperoct®?

Esperoct® kan alleen worden gebruikt bij mensen van 12 jaar en ouder met hemofilie A (aangeboren factor VIII-tekort). 

Hoe en wanneer gebruikt u Esperoct®?

Behandeling met Esperoct® zal worden gestart door een arts die ervaren is in de behandeling van mensen met hemofilie A. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Uw arts zal uw dosis voor u berekenen. De dosis is afhankelijk van uw gewicht en de reden waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. Esperoct® dient intraveneus (in een ader) te worden toegediend.

Iedere verpakking bevat:

  • 1 injectieflacon met Esperoct®-poeder
  • 1 injectieflaconadapter
  • 1 voorgevulde spuit met oplosmiddel
  • 1 zuigerstang (voor plaatsing in de spuit)

Naast de verpakking Esperoct® wordt een toedieningsset geleverd, waarin een vlindernaald, alcoholdoekjes, pleisters en gaasjes aanwezig zijn.

Toedieningsset Refixia

Gebruikt u Esperoct®?

Ga naar de patiëntenwebsite voor handige informatie bij het gebruik van Esperoct®.

Lees meer