NovoEight®
(stollingsfactor VIII) (turoctocog alfa)

Wat is NovoEight®?

NovoEight® is een recombinant factor VIII van de derde generatie. Factor VIII is nodig voor de ‘samenwerking’ met andere stollingsfactoren om samen tot bloedstolling te leiden. Producten uit de derde generatie maken in het geheel geen gebruik meer van menselijke dan wel dierlijke plasmacomponenten tijdens het gehele productieproces. NovoEight®bevat de werkzame stof turoctocog alfa, menselijke stollingsfactor VIII. NovoEight® is beschikbaar in verpakkingen met 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 of 3.000 internationale eenheden (IE).

novo-eight-web

Instructievideo NovoEight®

Waarvoor wordt NovoEight® gebruikt?

Bij mensen met hemofilie A ontbreekt factor VIII of werkt het niet op de juiste manier. NovoEight® vervangt deze ontbrekende of niet goed werkende factor VIII en helpt het bloed stabiele stolsels te vormen op de plaats van de bloeding. NovoEight® wordt gebruikt bij mensen met hemofilie A om:

  • bloedingen te behandelen,
  • en te voorkómen.

Voor wie is NovoEight®?

NovoEight® is voor volwassenen en voor kinderen van alle leeftijden, die reeds eerder behandeld zijn met factor VIII. 

Hoe en wanneer gebruikt u NovoEight®?

Behandeling met NovoEight® zal worden gestart door een arts die ervaren is in de behandeling van mensen met hemofilie A. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Uw arts zal uw dosis voor u berekenen. De dosis is afhankelijk van uw gewicht en de reden waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. NovoEight® wordt ingespoten in een ader.

Iedere verpakking bevat:

  • 1 injectieflacon met NovoEight® poeder
  • 1 injectieflaconadapter
  • 1 voorgevulde spuit met oplosmiddel
  • 1 zuigerstang (voor plaatsing in de spuit)

Met de vlindernaald in een los bijgeleverde toedieningsset kan NovoEight® worden geïnjecteerd in een ader.

Toedieningsset NovoEight