NovoEight®
(stollingsfactor VIII) (turoctocog alfa)

Wat is NovoEight®?

NovoEight® bevat de werkzame stof turoctocog alfa en is een kortwerkend recombinant stollingsfactor VIII product. Factor VIII is een eiwit dat van nature in het bloed voorkomt en helpt bloedingen te stoppen. NovoEight® is beschikbaar in verpakkingen met 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 of 3.000 internationale eenheden (IE).

Instructievideo NovoEight®

novo-eight-webWaarvoor wordt NovoEight® gebruikt?

Mensen met hemofilie hebben geen of minder factor VIII of deze werkt niet op de juiste manier. NovoEight® vervangt deze ontbrekende of niet goed werkende factor VIII en helpt het bloed stabiele stolsels te vormen op de plaats van de bloeding. NovoEight® wordt gebruikt bij mensen met hemofilie A om:

  • bloedingen te behandelen,
  • en te voorkómen.

Voor wie is NovoEight®?

NovoEight® wordt gebruikt om bloedingen te behandelen en te voorkomen bij patiënten met hemofilie A (aangeboren tekort aan factor VIII) en kan bij alle leeftijdsgroepen worden gebruikt.  

Hoe en wanneer gebruikt u NovoEight®?

Behandeling met NovoEight® zal worden gestart door een arts die ervaren is in de behandeling van mensen met hemofilie A. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Uw arts zal uw dosis voor u berekenen. De dosis is afhankelijk van uw gewicht en de reden waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. NovoEight® wordt ingespoten in een ader.

Iedere verpakking bevat:

  • 1 injectieflacon met NovoEight® poeder
  • 1 injectieflaconadapter
  • 1 voorgevulde spuit met oplosmiddel
  • 1 zuigerstang (voor plaatsing in de spuit)

Met de vlindernaald in een los bijgeleverde toedieningsset kan NovoEight® worden geïnjecteerd in een ader.

Toedieningsset NovoEight

Gebruikt u NovoEight® ?

Ga naar de patiëntenwebsite voor handige informatie bij het gebruik van NovoEight®.

Lees meer