NovoSeven®
(stollingsfactor VIIa) (eptacog alfa)

Wat is NovoSeven®?

NovoSeven® is een bloedstollingsfactor. NovoSeven® zorgt ervoor dat het bloed stolt op de plaats van de bloeding als de eigen stollingsfactoren van het lichaam niet werken. NovoSeven® wordt gebruikt voor de behandeling van bloedingen en voor het voorkómen van ernstige bloedingen na operaties of andere belangrijke ingrepen. Vroegtijdige behandeling met NovoSeven® vermindert hoeveel en hoelang u bloedt. Het werkt in alle soorten bloedingen, waaronder gewrichtsbloedingen. NovoSeven® is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: 1 mg (50 KIE), 2 mg (100 KIE), 5 mg (250 KIE) en 8 mg (400 KIE).

Instructievideo NovoSeven®

Waarvoor wordt NovoSeven® gebruikt?

Het wordt gebruikt bij bepaalde groepen mensen:

  • Als u met hemofilie geboren bent en behandeling met factor VIII of factor IX niet baat omdat u een remmer heeft.
  • Als u verworven hemofilie heeft.
  • Als u factor VII-tekort heeft.
  • Als u de ziekte van Glanzmann (trombasthenie) heeft (een bloedingsstoornis) en uw aandoening kan niet effectief behandeld worden met bloedplaatjestransfusie.

Voor wie is NovoSeven®?

NovoSeven® is voor volwassenen en voor kinderen van alle leeftijden.

Hoe wordt NovoSeven® gebruikt?

Volg bij het gebruik van NovoSeven® nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts, verpleegkundige of apotheker. Het NovoSeven® poeder moet worden gemengd met het oplosmiddel in de voorgevulde spuit. Daarna wordt het in een ader gespoten. Behandeling van een bloeding: De eerste dosis moet zo snel mogelijk nadat een bloeding is begonnen worden ingespoten. Bij voorkeur binnen 2 uur. In overleg met de arts wordt bepaald wanneer de injecties worden toegediend en voor hoe lang. De dosis zal door uw arts worden berekend op basis van uw lichaamsgewicht, lichamelijke conditie en het soort bloeding. Om het beste resultaat te bereiken, volgt u de voorgeschreven dosis zorgvuldig. Uw arts kan de dosis veranderen.

Iedere verpakking bevat:

  • 1 injectieflacon met NovoSeven® poeder 
  • 1 injectieflaconadapter
  • 1 voorgevulde spuit met oplosmiddel 
  • 1 zuigerstang (voor plaatsing in de spuit 

Met de vlindernaald in een los bijgeleverde toedieningsset kan NovoSeven®worden geïnjecteerd in een ader.