Refixia® (stollingsfactor IX)
(nonacog beta pegol)

Wat is Refixia®?

Refixia® bevat de werkzame stof nonacog beta pegol en is een langwerkend recombinant stollingsfactor IX-product. Factor IX is een eiwit dat van nature in het bloed voorkomt en helpt bloedingen te stoppen. Refixia® is beschikbaar in verpakkingen met 500, 1.000 of 2.000 internationale eenheden (IE).

Instructievideo Refixia®

Waarvoor wordt Refixia® gebruikt?

Refixia® wordt gebruikt om bloedingen te behandelen en te voorkomen bij patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B (een aangeboren tekort aan factor IX – factor IX-deficiëntie).  

Bij patiënten met hemofilie B ontbreekt factor IX of werkt deze niet op de juiste manier. Refixia® vervangt deze ontbrekende of niet goed werkende factor IX en helpt het bloed stolsels te vormen op de plaats van de bloeding. Als u bloedt, wordt Refixia® in het bloed geactiveerd om factor IX te vormen.

Voor wie is Refixia®?

Refixia® is voor patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B (een aangeboren tekort aan factor IX – factor IX-deficiëntie). 

Hoe en wanneer gebruikt u Refixia®?

Behandeling met Refixia® zal worden gestart door een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met hemofilie B. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Uw arts zal uw dosis voor u berekenen. Deze is afhankelijk van uw gewicht en de reden waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. Refixia® wordt ingespoten in een ader.

Iedere verpakking bevat:

  • 1 injectieflacon met Refixia®-poeder
  • 1 injectieflaconadapter
  • 1 voorgevulde spuit met oplosmiddel
  • 1 zuigerstang (voor plaatsing in de spuit )

Refixia® wordt geleverd met een aparte toedieningsset.

Toedieningsset Refixia