Invoering  Falsified Medicines Directive

In 2016 is er nieuwe EU wetgeving vastgesteld voor het tegengaan van medicijnvervalsingen, de zogenaamde Falsified Medicines Directive (FMD). In deze nieuwe wetgeving staan verschillende nieuwe maatregelen die nodig zijn om vervalsingen van geneesmiddelen in het reguliere circuit tegen te gaan. Op 9 februari 2019 wordt deze wetgeving in heel Europa van kracht.

Novo Nordisk onderschrijft het belang van deze wetgeving en de zorgvuldige implementatie ervan. In overleg met de relevante overheidsinstanties en de KNMP hebben wij de noodzakelijke maatregelen getroffen.

Apothekers en apotheekhoudenden kunnen voor nadere informatie aangaande de FMD en de uitrol van de nieuwe verpakkingssystematiek terecht op de website van de koepelorganisatie KNMP.

 
 
Voor persvragen

Benjamin Livestro

Emailadres:

blv@novonordisk.com

Telefoonnummer:

0172- 44 94 94