Ga naar de behandelarenwebsite voor meer informatie over Victoza®.

De werkzame stof in Victoza is liraglutide. Het helpt uw lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is. Ook vertraagt het de passage van voedsel door uw maag en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen.

file

Victoza wordt als op zichzelf staande behandeling gebruikt wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende zijn om uw bloedsuiker te reguleren en wanneer u geen metformine mag gebruiken.

Victoza wordt gebruikt met andere geneesmiddelen voor diabetes als die onvoldoende zijn om uw bloedsuikerspiegels te reguleren.
Deze andere geneesmiddelen kunnen bestaan uit:

  • orale antidiabetesmiddelen en/of
  • insuline.

Victoza® wordt geleverd als een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevuld toedieningssysteem, de Victoza® pen. Met een draaiknop is de pen op 3 doseringen in te stellen: 0,6 mg, 1,2 mg en 1,8 mg.

Elke pen bevat 3 ml oplossing bestemd voor 30 doses van 0,6 mg, 15 doses van 1,2 mg of 10 doses van 1,8 mg.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

  • De startdosis is 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
  • Uw arts vertelt u wanneer u de dosis kunt verhogen naar 1,2 mg eenmaal per dag.
  • Als uw bloedsuikerspiegel niet voldoende wordt gereguleerd met een dosis van 1,2 mg, kan uw arts u adviseren de dosis verder te verhogen naar 1,8 mg eenmaal per dag.

Verander uw dosis niet tenzij uw arts u dat heeft verteld.

Deze instructievideo toont hoe u dit toedieningssysteem veilig en juist gebruikt en is bedoeld voor mensen die dit toedieningssysteem door hun arts voorgeschreven hebben gekregen.

Uitleg inloggen

Log hieronder in om de instructievideo te bekijken.

1. Op de achterkant van uw verpakking van het product staat een EU-code, bestaande uit 15 tekens.

2. Vul in het witte kader Password  alleen de eerste 11 tekens van deze EU-code in. Dat ziet eruit als volgt: EU/./../...

3. Vervang hierbij de ‘puntjes’ door de cijfers die u ziet op uw verpakking.

4. Klik daarna op “Watch video” en de instructievideo wordt in hetzelfde scherm geopend.

5. Klik daarna op het play-teken.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Informatie & Service.