Changing Diabetes®

 
Diabetes verandert onze wereld – hoe kunnen wij de toekomst van diabetes veranderen?

Diabetes is een van de grootste gezondheidsproblemen waarmee we op dit moment te kampen hebben: een wereldwijde ramp die zich langzaam verder uitbreidt. Als we niet wereldwijd actie ondernemen, zijn er in 2035 mogelijk ruim 592 miljoen mensen met diabetes.*

Het is zaak daar nu verandering in te brengen.

Het programma Changing Diabetes® is Novo Nordisks antwoord op de wereldwijde diabetesproblematiek. Het veranderen van de toekomst van diabetes is ons doel en de missie van ons bedrijf. Samen met onze partners van over de hele wereld zetten we ons ervoor in diabetes meer onder de aandacht te brengen, diabeteszorg voor meer mensen toegankelijk te maken en de psychosociale gevolgen van diabetes aan te pakken.

*International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, sixth edition, 2013:12.