Niet alleen medicatie, ook ondersteuning

Changing Diabetes® staat ook voor innovatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Via die weg hopen we betere behandelingen te vinden en mensen met diabetes meer mogelijkheden te kunnen bieden. Maar het programma heeft niet alleen betrekking op de geneeskunde. Het is namelijk ook belangrijk dat we ons hard maken voor betere voorlichting en ondersteuning van mensen met diabetes. Zo kunnen we hen helpen om beter om te gaan met hun diabetes en te leven zoals ze zelf willen.

Diabetes is een probleem dat we kunnen aanpakken

Samen met beleidsmakers en gezondheidsorganisaties van over de hele wereld proberen we diabetes internationaal hoog op de gezondheidsagenda te krijgen. We maken ons niet alleen hard voor een beter zorgbeleid en betere zorgmodellen, maar werken ook samen met patiëntenorganisaties aan meer bewustwording rondom diabetespreventie, diabeteszorg en het beheersen van diabetes.

Door ons op deze manier in te zetten gaan we het tij van de diabetespandemie keren.

En tot de dag waarop we diabetes definitief verslaan, helpen we mensen met diabetes om meer uit hun leven te halen en gezonder te leven.