De obesitas uitdaging

Obesitas is een wereldwijde pandemie en wordt wereldwijd door professionele organisaties erkend als ziekte. Helaas wordt obesitas nog niet altijd geaccepteerd als ziekte1. Mensen met obesitas ondervinden in hun dagelijks leven vooroordelen en stigmatisering. Kortom, obesitas is een complexe ziekte en stelt ons voor vele uitdagingen.

1. NCD Risk Factor Collaboration. (2016). Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19· 2 million participants. The Lancet, 387(10026), 1377-1396. 


Obesitas is een wereldwijde pandemie

obesitas_gezondheidscomplicaties.jpg
obesitas_120mil_kinderen v2.jpg
obesitas_650mil_volwassenen.jpg
obesitas_nietgediagnosticeerd v2.jpg

1. Guh, D. P., Zhang, W., Bansback, N., Amarsi, Z., Birmingham, C. L., & Anis, A. H. (2009). The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC public health, 9(1), 88.
2. World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet no. 311. Available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ Accessed: November 2018.
3. Kaplan LM, Golden A, et al. Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. Obesity. 2018;26(1):61-9.
4. NHG-Standaard Obesitas. Van Binsbergen JJ, Langens FNM, Dapper ALM, Van Halteren MM, Glijsteen R, Cleyndert GA, Mekenkamp-Oei SN, Van Avendonk MJP. Huisarts Wet 2010:53(11):609-25.


Obesitas wordt wereldwijd door professionele organisaties erkend als ziekte

obesitas_wereldbol.png

Centraal BegeleidingsOrgaan
Het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) beschrijft obesitas als 'een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's'1.

European Association for the Study of Obesity
Het wordt alom erkend dat obesitas een progressieve ziekte is die veel impact heeft op individu en maatschappij en de poort is naar andere ziektegebieden2.

World Obesity Federation
De World Obesity Federation (WOF) beschouwt obesitas als een chronisch, progressief ziekteproces en benadrukt de noodzaak tot onmiddellijke actie voor preventie en controle van deze wereldwijde epidemie3.

Canadian Medical Association
De Canadian Medical Association (CMA) heeft obesitas uitgeroepen tot een chronische ziekte die beter onderzoek, betere behandeling en preventie behoeft4.

American Medical Association
Obesitas erkennen als ziekte verandert de wijze waarop de medische wereld dit complexe probleem behandelt dat ongeveer 1 op de 3 Amerikanen treft5.

1. 2008, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen.
2. Bray GA, et al. World Obesity Federation. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity.
3. EASO: 2015 Milan Declaration: A Call to Action on Obesity. Available at: http://easo.org/wp-content/uploads/2015/06/EASO-Milan-Declaration-FINAL.pdf.
4. CMA recognizes obesity as a disease. Available at: https://www.cma.ca/En/Pages/cma-recognizes-obesity-as-a-disease.aspx Accessed May 2018.
5. AMA position statement. Available at: http://www.ama-assn.org/ Accessed May 2018.


De wetenschap achter obesitas is complex

De onderliggende oorzaak van obesitas is een disbalans tussen de geconsumeerde calorieën en de verbrande calorieën. Maar dit is slechts een deel van het verhaal. Verschillende factoren zorgen voor voedselinname en lichaamsgewicht.

obesitas_energiebalans.png

1. Obesity Education Initiative; National Heart, Lung, and Blood Institute; National Institutes of Health; US Department of Health and Human Services; Identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults: The practical guide. Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2000. NIH publication 00-4084.
2. Wright SM, Aronne LJ. Causes of obesity. Abdom Imaging 2012;37(5):730-732.
3. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. NEJM 2011;365(17):1597-1604.


Het ‘getouwtrek’ rondom gewichtsbeheersing

Bij een caloriebeperking (bijvoorbeeld door dieet) ontstaan in het lichaam tegenreacties, waardoor gewichtsvermindering bemoeilijkt wordt. Wanneer iemand begint af te vallen, neemt het lichaam gewichtsverlies waar. Hierdoor wordt een sterke en aanhoudende natuurlijke hormonale en metabole reactie geactiveerd. Mensen kunnen deze reactie ervaren als een verhoogd hongergevoel en een verminderde verzadiging na het eten. Hun lichaam verbruikt ook minder calorieën.

Dit is de reden waarom onze natuurlijke lichamelijke instelling het moeilijk maakt het gewichtsverlies op de lange termijn vast te houden. Onderzoek toont aan dat 8 van de 10 mensen uiteindelijk weer aankomen4. Vooraanstaande wetenschappers zijn van mening dat deze natuurlijke lichamelijke reactie er is voor ons behoud. In de loop van de menselijke evolutie speelde het een zeer belangrijke rol in onze overleving en voortplanting.

obesitas_gewichtsverlies_toename.png

1. Schwartz A, Doucet E. Relative changes in resting energy expenditure during weight loss: a systematic review. Obes Rev 2010;11(7):531-547.
2. Badman MK, Flier JS. The gut and energy balance: visceral allies in the obesity wars. Science 2005;307(5717):1909-1914.
3. Sumithran P, Prendergast LA, et al. Long-Term Persistence of Hormonal Adaptations to Weight Loss. New England Journal of Medicine. 2011;365(17): 1597–604.
4. Fothergill E, Guo J, et al. Persistent metabolic adaptation 6 years after “The Biggest Loser” competition. Obesity (Silver Spring). 2016;24(8):1612-9.


Obesitas wordt geassocieerd met ernstige comorbiditeit

obesitas_aandoeningen v2.png

1. Bays HE, Seger JC, Primack C, et al. Obesity algorithm 2016-2017. Presented by the Obesity Medicine Association. https://obesitymedicine.org/obesityalgorithm. Accessed August 2017.
2. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology. AACE/ACE algorithm for medical care of patients with obesity, 2016. https://www.aace.com/files/guidelines/ObesityAlgorithm.pdf. Accessed July 2017.


Mensen met obesitas ondervinden in hun dagelijks leven vooroordelen en stigmatisering1

Mensen met obesitas worden vaak geconfronteerd met een alomtegenwoordige en hardnekkige vorm van sociaal stigma. Ze worden gediscrimineerd op de werkplek en in onderwijs- en gezondheidszorgomgevingen. Onderzoek wijst uit dat het gewichtsstigma lichamelijke en psychologische schade kan veroorzaken. De getroffen individuen krijgen vaak minder adequate zorg. Om deze redenen schaadt het gewichtsstigma de gezondheid, ondermijnt het de menselijke en sociale rechten en is het onaanvaardbaar in moderne samenlevingen2.

obesitas_relaties v2.png
obesitas_werkplek v2.png
obesitas_onderwijs v2.png
obesitas_gezondheidszorg v2.png

1. Puhl RM, Heuer CA. The stigma of obesity: a review and update. Obesity 2009;17(5):941-964.
2. Rubino, F., Puhl, R. M., Cummings, D. E., Eckel, R. H., Ryan, D. H., Mechanick, J. I., ... & Apovian, C. M. (2020). Joint international consensus statement for ending stigma of obesity. Nature Medicine 2020 Mar 4. doi: 10.1038/s41591-020-0803-x. [Epub ahead of print].