Al 98 jaar de stuwende kracht achter nieuwe ontwikkelingen in de wereld van diabetes

Het Novo Nordisk van nu kent een boeiende geschiedenis die 98 jaar teruggaat. Het begon met twee kleine Deense bedrijfjes, Nordisk Insulinlaboratorium en Novo Terapeutisk Laboratorium, opgericht in respectievelijk 1923 en 1925. De twee bedrijven ontwikkelden de productie van een revolutionair nieuw medicijn dat net was ontdekt door twee Canadese wetenschappers.

Voortbouwen op het verleden – vooruitkijken naar de toekomst

Vanaf het allereerste begin richtten Nordisk en Novo zich op de ontwikkeling van producten voor mensen met diabetes. De concurrentie tussen de twee ondernemingen was groot en ze groeiden uit tot twee van de beste op hun gebied. Toen ze uiteindelijk besloten te fuseren in 1989, vormden ze Novo Nordisk. Een onderneming die sinds die tijd snel is gegroeid en toonaangevend is op het gebied van diabeteszorg, hemofiliezorg, behandeling met groeihormoon en hormoonvervanging.

Vandaag de dag stelt Novo Nordisk Way zich verantwoordelijk op jegens patiënten, medewerkers, gemeenschappen en investeerders.

Wij zullen in de toekomst blijven voortbouwen op de nalatenschap van de oprichters van Novo Nordisk en alles in het werk stellen om diabetes te veranderen. Onze geschiedenis vertelt ons dat dit mogelijk is. 

 

De oprichters


Lees over de oprichters:
August & Marie Krogh, Hans Christian Hagedorn, August Kongsted en Harald & Thorvald Pedersen.

De oprichters

1923-2013

Sinds onze oprichting in 19323 heeft Novo Nordisk voor vele innovaties op het gebied van diabetesbehandeling gezorgd.

1923-2013: 90 jaar diabetesbehandeling door Novo Nordisk