Ons logo


Het logo van Novo Nordisk is de stiergod Apis, een van de dieren die in het Oude Egypte werd vereerd.

De stier Apis werd beschouwd als de incarnatie van Ptah, de schepper van het universum, god van de stad Memphis en beschermgod van de ambachtslieden. Het logo is een gestileerde weergave van een Egyptisch beeldje dat dateert uit ongeveer 664-323 v.Chr. Dit beeldje is rijkelijk versierd met symbolen, die onder andere staan voor de eeuwige tegenstellingen van het leven: dag en nacht, leven en dood.

Al in 1923 werd door Nordisk Insulinlaboratorium het eerste Scandinavische levensreddende insulineproduct voor diabetici vervaardigd. In 1925 werd Novo Terapeutisk Laboratorium opgericht, en dit laboratorium maakte insuline en een speciale spuit voor het toedienen ervan.

Sinds het jaar na de oprichting van Novo Terapeutisk Laboratorium wordt de stier Apis als Novo’s logo gebruikt. De keuze voor dit logo gaat terug op een oude Europese apothekerstraditie om apotheken aan te duiden met een dierensymbool.