Melden van bijwerkingen

Om de veiligheid en effectiviteit van onze producten te kunnen waarborgen, nu en in de toekomst, is het voor Novo Nordisk van cruciaal belang om eventuele bijwerkingen te kunnen ontvangen en te analyseren. Novo Nordisk moedigt patiënten en zorgverleners dan ook sterk aan om bijwerkingen die tijdens het gebruik van onze producten optreden te melden via het onderstaande formulier. Het kan daarbij gaan om bijwerkingen die al in de bijsluiter zijn vermeld, maar zeker ook om onbekende bijwerkingen. Ook als u er niet zeker van bent of een bijwerking wordt veroorzaakt door een product van Novo Nordisk, willen wij dit toch graag weten. 

Door het melden van bijwerkingen kunt u ons helpen om passende maatregelen te treffen en betere gebruiksinstructies te bieden. Zo kunnen eventuele bijwerkingen in de toekomst herkend en voorkomen worden. 

Voor het melden van een bijwerking of andere veiligheidsinformatie kunt u ons bellen op het telefoonnummer +31 (0)172 44 94 94 of gebruik maken van een van onderstaande formulieren. 

Online meldformulier bijwerkingen geneesmiddelen     
Meldformulier bijwerkingen geneesmiddelen (pdf)


Meest gestelde vragen over het melden van bijwerkingen


Wat is een bijwerking?

Een bijwerking is een ongewenst symptoom of effect dat wordt veroorzaakt door een product. Dit kunnen alle ongunstige en onbedoelde tekenen, symptomen of ziektes zijn die in verband zouden kunnen worden gebracht met het gebruik van een product, in dit geval een Novo Nordisk product.

Een voorbeeld van een bijwerking is een huiduitslag die zich kort na het gebruik van een product ontwikkelt. 

Bijwerkingen kunnen zich voordoen door gebruik van het product binnen of buiten de in de bijsluiter vermelde indicatie.

Waarom vindt Novo Nordisk het melden van bijwerkingen belangrijk?

Bij Novo Nordisk houden we de veiligheid en effectiviteit van al onze producten in de gaten. Het kan voorkomen dat de bijsluiter van een medisch product moet worden aangepast, op basis van nieuwe informatie die als bijwerkingen zijn gemeld. Door bijwerkingen van een product van Novo Nordisk te melden, geeft u ons dan ook zeer belangrijke informatie. U helpt ons zo om de juiste stappen te ondernemen en om betere instructies voor het gebruik van onze producten te bieden. 

Meldingen worden gedeeld met gezondheidsautoriteiten, die de gegevens ook verwerken. Zowel het bedrijf als de autoriteiten analyseren de gegevens om te zien of er eventueel sprake is van nieuwe bijwerkingen waarvan patiënten en professionele zorgverleners op de hoogte moeten zijn. Op deze manier worden patiënten optimaal beschermd. 

Hoe gaat Novo Nordisk om met de privacy in verband met gemelde bijwerkingen?

Alle persoonlijke gegevens die verband houden met de melding van een bijwerking worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw melding wordt daarbij geanonimiseerd gebruikt, uitsluitend voor de wetenschappelijke beoordeling van het geneesmiddel waar de melding betrekking op heeft.

Na zorgvuldige beoordeling van elke ontvangen melding, worden bijwerkingen opgeslagen in onze wereldwijde veiligheidsdatabase en regelmatig gebruikt om patronen en signalen te identificeren. Novo Nordisk kan de gegevens over gemelde bijwerkingen delen met zorgautoriteiten, zoals wettelijk voorgeschreven. Er worden echter geen gegevens gedeeld waarmee uw identiteit kan worden geïdentificeerd.

Novo Nordisk bewaart de gegevens volgens de in relevante wetten opgenomen normen.