Online meldformulier bijwerkingen geneesmiddelen

* Deze velden zijn verplicht in te vullen, de overige velden zijn optioneel.

GEGEVENS MELDER

*
*
*
*
 
 

OMSCHRIJVING VAN HET VOORVAL 

*

GEBRUIKTE MEDICATIE 
VERDACHT GENEESMIDDEL

*
 

GEGEVENS PATIËNT

*
*

Novo Nordisk registreert informatie over de gemelde klachten en bijwerkingen ten aanzien van producten omwille van patiëntveiligheid en om te voldoen aan de huidige wetgeving. Persoonsgegevens zullen worden ingevoerd en worden bewaard in de mondiale veiligheidsdatabase van Novo Nordisk en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wij zullen persoonsgegevens gedurende de volgende termijn bewaren:

  • 12 jaar voor gegevens gerelateerd aan technische klachten. 
  • Permanent voor gegevens gerelateerd aan bijwerkingen.

Wij zijn verplicht om informatie over productklachten en -bijwerkingen te melden aan gezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de huidige wetgeving. Hierbij worden geen naam en contactgegevens gedeeld. 

Indien u als arts of zorgverlener persoonsgegevens van een patiënt deelt met Novo Nordisk, dan wijzen wij u erop dat u de patiënt dient te informeren over hoe Novo Nordisk met deze persoonsgegevens omgaat.

Voor volledige informatie over hoe wij persoonsgegevens met betrekking tot klachten en bijwerkingen verwerken bij Novo Nordisk verwijzen wij u naar de ‘Kennisgeving verwerking persoonsgegevens in verband met bijwerkingen en andere veiligheidsinformatie’, welke u tevens kunt vinden op www.novonordisk.nl, of kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van Novo Nordisk via NL-DPR@novonordisk.com.