Nederland |

De Essentials

De Essentials zijn tien helder gedefinieerde stellingen waarin wordt beschreven hoe de Novo Nordisk Way in de praktijk werkt en die onze managers en medewerkers helpen om conform onze kernwaarden te handelen:

  1. Wij creëren waarde door een op de patiënt gerichte benadering van ons bedrijf.
  2. We stellen ambitieuze doelen en streven naar uitmuntendheid.
  3. Wij zijn aanspreekbaar op onze financiële, milieutechnische en sociale prestaties.
  4. Wij bieden innovatie ten behoeve van onze stakeholders.
  5. Wij ontwikkelen en onderhouden goede relaties met onze belangrijkste stakeholders.
  6. Wij behandelen iedereen met respect.
  7. Wij richten ons op persoonlijke prestaties en ontwikkeling.
  8. We hebben een gezonde en inspirerende werkomgeving.
  9. Wij optimaliseren de manier waarop we werken en streven naar eenvoud.
  10. We schipperen nooit wanneer onze kwaliteit en bedrijfsethiek in het geding zijn.


Doen wat je zegt

Om ervoor te zorgen dat onze organisatie zich naar deze waarden gedraagt, houden we permanent faciliteringsgesprekken, een soort 'waarde-audits'.

Senior medewerkers worden benoemd als facilitator en trekken langs de vestigingen van ons bedrijf om medewerkers, managers en interne stakeholders te interviewen en documenten en lokale bedrijfspraktijken te bekijken. Op basis daarvan beoordelen zij in hoeverre die vestigingen werken volgens de Novo Nordisk Way. Deze facilitators stellen vast op welke gebieden er verbetering mogelijk is, maar vestigen ook de aandacht op best practices binnen Novo Nordisk.

Elke vestiging wordt ten minste eens in de zes jaar gefaciliteerd - sommige elke drie jaar of zelfs elk jaar. De gebundelde observaties en trends worden vervolgens elk kwartaal aan het Executive Management gerapporteerd en eens per jaar aan de Raad van Bestuur.

Zo wordt onze sterke bedrijfscultuur van verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken geborgd en wordt verzekerd dat de Novo Nordisk Way niet alleen uit woorden bestaat, maar ook de manier is waarop ons bedrijf over de hele wereld werkt.

Wanneer u meer wilt weten over de Novo Nordisk Way kunt u contact opnemen met Mogens Thorsager Jensen of Jennifer Marczynski