Nederland |

Verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met Triple Bottom Line

Novo Nordisk heeft een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het creëren van de juiste balans tussen de financiële gezondheid van het bedrijf, het behoud van de aarde en het verbeteren van de levenskwaliteit voor huidige en toekomstige generaties; dat is waar maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens ons om draait.

Triple Bottom Line

Om deze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet vorm te geven, hebben wij de ‘Triple Bottom Line’ ontwikkeld. De Triple Bottom Line is een visuele weergave van ons streven om in alles wat we doen de juiste balans te vinden tussen de financiële gezondheid van ons bedrijf, onze sociale verantwoordelijkheid en de bescherming van het milieu.

Medemens en Milieu

De Triple Bottom Line-benadering komt onder meer tot uiting in de manier waarop Novo Nordisk zijn belanghebbenden zoals patiëntenverenigingen, artsen en verzekeraars betrekt in de besluitvorming, uiteenlopende initiatieven die zich richten op het veranderen van de toekomst van diabetes en onze inzet voor onze medemens en het milieu. Bovendien is deze benadering doorvertaald in de wijze waarop de organisatie is opgebouwd, de manier van leidinggeven en de wijze waarop Novo Nordisk de prestaties van zijn medewerkers beoordeelt en beloont.

Drijfveren

Novo Nordisk is ervan overtuigd dat deze manier van maatschappelijk ondernemen een van de drijfveren is van ons zakelijk succes en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons bedrijf tot een organisatie die zich kenmerkt door mensgerichtheid, integriteit, respect, eerlijkheid, openheid en betrokkenheid.

Projecten in het kader van het Triple Bottom Line programma zijn onder andere:

  • World Diabetes Foundation

De door Novo Nordisk opgerichte World Diabetes Foundation (WDF) is een onafhankelijke non-profit organisatie die preventie en behandeling van diabetes in Derde Wereld landen stimuleert. Op dit moment steunt de WDF 300 projecten in 100 landen.

  • TakeAction!

Met TakeAction! stelt Novo Nordisk medewerkers in staat om een deel van hun werktijd te gebruiken voor het ondersteunen van een goed doel of bijvoorbeeld geld aan een goed doel te doneren via hun salarisstrook.

  • Bescherming van het milieu

Als Deens bedrijf is het voor Novo Nordisk vanzelfsprekend om initiatieven te ondersteunen waarmee de invloeden van onze productieactiviteiten op het milieu worden geminimaliseerd. Zo heeft Novo Nordisk zich gecommitteerd tot een reductie van 10% van de totale CO2-uitstoot van alle productiefaciliteiten in 2014 vergeleken met 2004.

Daarnaast streeft Novo Nordisk naar de toepassing van milieuvriendelijke materialen. De voorgevulde insulinepen FlexPen® is bijvoorbeeld volledig gemaakt van materiaal dat niet belastend is voor het milieu.

  • Novo Nordisk Sociaal fonds

Novo Nordisk stort jaarlijks een bepaald bedrag in het Novo Nordisk Sociaal fonds. Deze spaarpot wordt gebruikt om medewerkers die om wat voor reden dan ook in financiële nood zijn geraakt, financieel te ondersteunen.

Scholenproject

Aan het begin van ieder schooljaar kunnen medewerkers met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een bijdrage aanvragen voor educatieve materialen en middelen voor de school van hun kinderen.