Diversiteit uit overtuiging

De Novo Nordisk Way is sterk geworteld in de Scandinavische traditie van diversiteit op de werkvloer. Voor Novo Nordisk is diversiteit geen maatschappelijke verantwoordelijkheid waaraan voldaan moet worden. Het is een diepe overtuiging dat het hebben van verschillende achtergronden, overtuigingen en leef- en denkwijzen noodzakelijk is voor creativiteit, uitdagende samenwerking en een positieve sfeer.

Deze overtuiging zit uiteraard ook in het wervingsbeleid van Novo Nordisk Nederland. Wij werken daarbij niet met quota, maar bezien iedere functie en iedere kandidaat zowel vanuit inhoudelijke als persoonlijke matchingscriteria. Pas je bij het bedrijf? Die vraag is natuurlijk net zo belangrijk als de inhoudelijke vraag of je de baan aan kunt.

Zo is in Nederland een prachtig bedrijf tot stand gekomen, met meer vrouwen dan mannen, collega’s uit alle provincies, stadsmensen en dorpelingen, collega’s met een migratieachtergrond en collega’s die juist vanuit onze vestiging naar elders emigreren. Wij zijn daar trots op, en hopen dat jij dat ook zult zijn!


Bekijk onze vacatures