Behandeling

Behandeling met groeihormoontherapie

Kinderen die te klein zijn voor hun leeftijd en te langzaam groeien, en bij wie is aangetoond dat de hypofyse* zonder aanwezige oorzaak te weinig groeihormoon aanmaakt, kunnen worden behandeld met biosynthetisch groeihormoon. Wanneer vroeg met de behandeling wordt gestart, kan vaak nog een normale volwassen lengte worden bereikt. De beslissing om te starten met groeihormoon is zelden een zwartwitbeslissing en zal altijd uitvoerig met de ouders worden besproken. Ook een groeiachterstand die niet wordt veroorzaakt door een tekort aan groeihormoon, maar het gevolg is van een andere aandoening, kan soms worden ingehaald door behandeling met groeihormoon.

*de hypofyse is een belangrijke klier die meerdere hormonen produceert.