De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Novo Nordisk A/S       Novo Nordisk B.V.
Novo Alle 1    Flemingweg 8
DK-2880 Bagsvaerd       2408 AV Alphen aan den Rijn
Nederland   Nederland
+31-172-449494    


U kunt altijd contact opnemen met Novo Nordisk B.V. of de functionaris voor de gegevensbescherming van Novo Nordisk via NL-DPR@novonordisk.com wanneer u vragen heeft of zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij krijgen uw persoonsgegevens via de volgende bronnen:

 • Van u rechtstreeks.
 • Van zorgprofessionals zoals uw verpleegkundige, apotheker of arts.
 • Via publiekelijk beschikbare publicaties, websites of social media

Wij verwerken persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

 • Om een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren van een klacht of bijwerking, mogelijk gerelateerd aan een product van Novo Nordisk.
 • Om bijwerkingen vast te leggen in onze global safety database, welke regelmatig wordt geanalyseerd op patronen.
 • Om patronen gerelateerd aan klachten, inclusief bijwerkingen, te beoordelen.

Voor de doeleinden die hierboven in Paragraaf 2 zijn omschreven, kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
 • Gegevens over ras of etnische afkomst.
 • Gegevens over gezondheid en geneesmiddelen die u gebruikt.

Voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is een rechtsgrond nodig. De wet staat toe dat wij uw in Paragraaf 4 omschreven persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke veiligheidsverplichtingen te kunnen voldoen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Overheidsinstanties
 • Leveranciers of verkopers die onze onderneming bijstaan (bijv. consultants, IT-dienstverleners)
 • Andere Novo Nordisk entiteiten (bijv. met Novo Nordisk gelieerde ondernemingen in andere landen)

Wij delen uw naam en contactgegevens niet met bovenstaande partijen

Voor de in Paragraaf 3 omschreven doeleinden geven wij uw persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 • Alle landen buiten de EER waar Novo Nordisk kantoor houdt.

Daarom passen wij de volgende wettelijk verplichte waarborgen toe om uw persoonsgegevens in geval van dergelijke doorgiften te beschermen:

Wij zullen uw persoonsgegevens gedurende de volgende termijn bewaren:

 • 12 jaar voor gegevens gerelateerd aan technische klachten.
 • Permanent voor gegevens gerelateerd aan bijwerkingen.
 • 5 jaar voor gegevens gerelateerd aan alle andere vragen.

In het algemeen geldt dat u de volgende rechten hebt:

 • U kunt een overzicht krijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • U kunt uw persoonsgegevens laten bijwerken of corrigeren.
 • U kunt bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Op grond van het toepasselijke recht kunnen deze rechten aan beperkingen onderhevig zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. U kunt contact met ons opnemen zoals omschreven in Paragraaf 1 wanneer u een vraag of verzoek hebt in verband met deze rechten.