De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Novo Nordisk B.V.
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
Nederland

 

U kunt altijd contact opnemen met Novo Nordisk B.V. of de functionaris voor de gegevensbescherming van Novo Nordisk via NL-DPR@novonordisk.com wanneer u vragen heeft of zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij krijgen uw persoonsgegevens via de volgende bronnen:

 • Van u rechtstreeks
 • Van uw familieleden of verzorgers namens u
 • Van zorgprofessionals zoals uw verpleegkundige, apotheker of arts
 • Door telefoongesprekken, e-mails en andere digitale kanalen

Wij verwerken persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

 • Om wetenschappelijke evaluaties uit te voeren van klachten en bijwerkingen die mogelijk verband houden met de geneesmiddelen van Novo Nordisk. Klachten en bijwerkingen worden opgeslagen in databases en regelmatig geanalyseerd op algemene patronen
 • Om te reageren op uw vragen of verzoek om informatie
 • Om gegevens te analyseren ter ondersteuning van vragen over productgebruik
 • Om gegevens te analyseren met het oog op het verbeteren van onze klantenservice en productaanbod
 • Om gegevens te analyseren met als doel onze wetenschappelijke en productcommunicatie naar HCP's en patiënten te verbeteren
 • Om patronen en trends te beoordelen die verband houden met klachten, bijwerkingen en productgebruik

Voor de doeleinden die hierboven in Paragraaf 3 zijn omschreven, kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Gegevens over ras of etnische afkomst
 • Gegevens over gezondheid en geneesmiddelen die u gebruikt

Voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is een rechtsgrond nodig. De wet staat toe dat wij uw in Paragraaf 4 omschreven persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen zijn:
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • om wetenschappelijke evaluaties uit te voeren van klachten en bijwerkingen die mogelijk verband houden met de geneesmiddelen van Novo Nordisk.
  • om onze klantenservice en productaanbod te verbeteren
  • om onze wetenschappelijke- en productcommunicatie te verbeteren

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Leveranciers of verkopers die ons bedrijf bijstaan ​​(bijv. consultants, IT-dienstverleners, financiële instellingen, advocatenkantoren, licentiepartners)
 • Andere Novo Nordisk-entiteiten (bijv. Novo Nordisk-filialen in andere landen)
 • Overheidsinstanties, inclusief gezondheids- en/of regelgevende instanties
 • Andere farmaceutische bedrijven en partners als een vraag gerelateerd is aan hun product(en)

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer deze buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Situatie            Maatregelen die uw gegevens beschermen
Gegevens worden overgedragen van de Novo Nordisk-entiteit in de EER naar de Novo Nordisk-entiteit buiten de EER Beschermd door de bindende bedrijfsregels van Novo Nordisk, beschikbaar op: https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf
Gegevens worden overgedragen van Novo Nordisk-entiteit in de EER naar derde land

Beschermd door standaardcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens naar derde landen die zijn aangegaan door Novo Nordisk.

Of er is voldoende gegevensbescherming aanwezig in het land van bestemming volgens de EU-commissie.

Wij zullen uw persoonsgegevens gedurende de volgende termijn bewaren:

 • 12 jaar voor gegevens met betrekking tot technische klachten
 • Voor gegevens met betrekking tot bijwerkingen bewaren wij de gegevens minimaal 10 jaar na het uit de handel nemen van het product in het laatste land waar het product op de markt is gebracht
 • Tot 5 jaar voor alle andere aanvragen

In het algemeen geldt dat u de volgende rechten hebt:

 

Uw Rechten 
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen
Overzicht van gegevens Vraag om een kopie van uw persoonlijke gegevens, die wij verstrekken in een gestructureerd formaat, leesbaar voor een machine
Gebruik beperken Verzoek ons dat we het gebruik van uw persoonlijke gegevens stoppen of beperken
Verwijdering Verzoek ons dat uw persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd of vernietigd
Corrigeren van uw gegevens Vraag ons om informatie over u te corrigeren
Klagen over ons gebruik van uw gegevens Dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Volgens de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen zijn aan deze rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact met ons op zoals beschreven in sectie 1 met vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.