1.1 Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee Novo Nordisk uw browser kan herkennen tijdens uw bezoek aan onze website (sessiecookies) of later bij herhaalde bezoeken (permanente cookies). Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Cookies kunnen worden opgeslagen door de server van de website die u bezoekt of door partners die samenwerken met de website (cookies van derden). Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de gebruiker te navigeren tussen de verschillende delen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de content van de website relevanter te maken voor de bezoeker en om deze aan zijn persoonlijke smaak en behoeften aan te passen.

2.1 De eigenaar van www.novonordisk.nl is: 

Novo Nordisk B.V.
Flemingweg 8
Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-449494

Novo Nordisk gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. Op www.novonordisk.nl gebruikt Novo Nordisk noodzakelijke cookies, functionele/voorkeurscookies, statistische cookies en marketingcookies. 

2.2 Noodzakelijke cookies
2.2.1 Deze cookies zijn essentieel om de website te bezoeken en bepaalde onderdelen te gebruiken. Als u deze cookies weigert, werken bepaalde functies van de website niet goed. 

2.3 Functionele cookies/voorkeurscookies
Functionele/voorkeurscookies zijn cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en het voor bezoekers aangenamer maken. Ze zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring. Bijvoorbeeld: cookies die uw taalvoorkeur onthouden. 

2.4 Analytische/statistische cookies
2.4.1 We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, met de bedoeling om de content te verbeteren, om deze te koppelen aan de wensen van de bezoekers en om de bruikbaarheid te verhogen. 

2.5 Marketingcookies
2.5.1 Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, om te bepalen hoeveel keer een specifieke advertentie al is aangetoond, om de doeltreffendheid van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over eerdere bezoeken te volgen en verzamelde gegevens te delen met betrokken derde partijen, zoals adverteerders. Ze worden gebruikt op de website en op uw apparaat opgeslagen door derden. 

2.6 Het gebruik van statistische, functionele en marketingcookies op www.novonordisk.nl vereist toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan op elk moment zijn of haar toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Zie sectie 5 van dit cookiebeleid voor informatie over cookiebeheer en het verwijderen van cookies.

3.1 Novo Nordisk kan cookies van derden gebruiken. Dit zijn cookies die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen door een derde partij die niet Novo Nordisk is. De gegevens die worden verzameld met cookies van derden zullen niet beschikbaar zijn voor Novo Nordisk, maar worden alleen verzameld en gebruikt door de derde partij voor hun eigen doeleinden. Novo Nordisk kan bijvoorbeeld foto's en videocontent van websites zoals YouTube integreren. Als gevolg daarvan kunt u, wanneer u een website van Novo Nordisk bezoekt met content die is geïntegreerd op andere websites, cookies van deze websites ontvangen. Novo Nordisk controleert de verspreiding van deze cookies niet. U dient de relevante website van derden te controleren voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

4.1 Novo Nordisk gebruikt de cookies die in detail beschreven staan www.novonordisk.nl in de cookiebanner. In de cookiebanner vindt u informatie over de naam van de cookie, wie de cookie instelt, een beschrijving van de cookies en wanneer de cookie vervalt.

5.1 U moet aangeven of u toestemming geeft dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat u het gebruik van bepaalde soorten cookies uitschakelt. Als u het gebruik van bepaalde cookies niet accepteert, werken sommige functies van de site mogelijk niet, of kunt u bepaalde diensten op de websites niet gebruiken. 

5.2 Als u de cookies wilt beperken of blokkeren, moet u uw voorkeuren aangeven via de cookiebanner die op de website wordt weergegeven. U kunt het gebruik van cookies ook beperken via uw browserinstellingen. De Help-functie in uw browser biedt informatie over hoe u dit doet. 

5.3 U kunt ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen op een breed scala van browsers. U vindt ook informatie over het verwijderen van cookies van uw computer en meer algemene informatie over cookies. Voor informatie over hoe u dit in de browser van uw mobiele telefoon kunt doen, moet u de handleiding van uw mobiele telefoon raadplegen. 

5.4 Houd er rekening mee dat het beperken van cookies invloed kan hebben op de functionaliteit van www.novonordisk.nl.

Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en waar ze naar handelen, en waar de meeste tijd wordt besteed.

Telkens wanneer we u om persoonlijk identificeerbare informatie vragen die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren, zullen we uw toestemming vragen en zullen we altijd uitleggen waarom we de informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen en hoe we deze opslaan. en hoe we het gaan behandelen en gebruiken.

We zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en opslaan voor het doel dat tijdens het verzamelproces is vermeld. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor de vermelde doelstelling (en), zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te waarborgen.

Sommige gegevens worden verzameld met behulp van cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang in en met het oog op verbetering van onze website en uw gebruikerservaring, statistische doeleinden voor onze website, functionele doeleinden voor het gebruik van onze website en om ons in staat te stellen het gebruik van onze website te optimaliseren. website voor markerings- en retargetingdoeleinden.

Voor elk type cookie dat wordt gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen voor specifieke doeleinden, zal Novo Nordisk de persoonlijke gegevens die zijn verzameld via cookies alleen verwerken voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven in de cookie-banner.

Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden.

Novo Nordisk kan een externe serviceprovider inschakelen en zij hebben toegang tot en verwerken uw persoonlijke gegevens en we kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan andere entiteiten van de Novo Nordisk-groep.

Als een derde partij uw persoonsgegevens buiten de EU / EER verwerkt, zal dit plaatsvinden op basis van de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie en de overdracht naar andere Novo Nordisk groepsentiteiten buiten de EU / EER zal gebaseerd zijn op Novo Nordisk’s Binding Corporate Rules.

Volgens de gegevensbeschermingsregels heeft u de volgende rechten. Neem contact op met Novo Nordisk via privacy@novonordisk.com om deze rechten uit te oefenen.

  • U kunt een overzicht krijgen van welke persoonsgegevens we van u hebben;
  • U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat;
  • U kunt een update of correctie van uw persoonlijke gegevens krijgen;
  • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of vernietigen;
  • U kunt ons de verwerking van uw persoonsgegevens laten stoppen of beperken;
  • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk;
  • Over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onder de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen zijn aan deze rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact met ons op zoals beschreven in Sectie 1 met vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.