Om de veiligheid en effectiviteit van onze producten te kunnen waarborgen, nu en in de toekomst, is het voor Novo Nordisk van cruciaal belang om eventuele bijwerkingen te kunnen ontvangen en te analyseren. Novo Nordisk moedigt patiënten en zorgverleners dan ook sterk aan om bijwerkingen die tijdens het gebruik van onze producten optreden te melden via het onderstaande formulier. Het kan daarbij gaan om bijwerkingen die al in de bijsluiter zijn vermeld, maar zeker ook om onbekende bijwerkingen. Ook als u er niet zeker van bent of een bijwerking wordt veroorzaakt door een product van Novo Nordisk, willen wij dit toch graag weten. 

Door het melden van bijwerkingen kunt u ons helpen om passende maatregelen te treffen en betere gebruiksinstructies te bieden. Zo kunnen eventuele bijwerkingen in de toekomst herkend en voorkomen worden. 

Voor het melden van een bijwerking of andere veiligheidsinformatie kunt u ons bellen op het telefoonnummer +31 (0)172 44 94 94 of gebruik maken van onderstaand formulier.

Een bijwerking is een ongewenst symptoom of effect dat optreedt tijdens het gebruik van een product. Dit kunnen alle ongunstige en onbedoelde tekenen, symptomen of ziektes zijn die in verband zouden kunnen worden gebracht met het gebruik van een product, in dit geval een Novo Nordisk product (dit kan een geneesmiddel zijn en/of het toedieningssysteem zoals bijvoorbeeld een insulinepen).

Een voorbeeld van een bijwerking is een huiduitslag die zich kort na het gebruik van een product ontwikkelt. 

Bijwerkingen kunnen zich voordoen door gebruik van het product binnen of buiten de in de bijsluiter vermelde indicatie.

Bij Novo Nordisk houden we de veiligheid en effectiviteit van al onze producten in de gaten. Het kan voorkomen dat de bijsluiter van een medisch product moet worden aangepast, op basis van nieuwe informatie die als bijwerkingen zijn gemeld. Door bijwerkingen van een product van Novo Nordisk te melden, geeft u ons dan ook zeer belangrijke informatie. U helpt ons zo om de juiste stappen te ondernemen en om betere instructies voor het gebruik van onze producten te bieden. 

Meldingen worden gedeeld met gezondheidsautoriteiten, die de gegevens ook verwerken. Zowel het bedrijf als de autoriteiten analyseren de gegevens om te zien of er eventueel sprake is van nieuwe bijwerkingen waarvan patiënten en professionele zorgverleners op de hoogte moeten zijn. Op deze manier worden patiënten optimaal beschermd. 

Novo Nordisk registreert informatie over de gemelde klachten en bijwerkingen ten aanzien van producten omwille van patiëntveiligheid en om te voldoen aan de huidige wetgeving. Persoonsgegevens zullen worden ingevoerd en worden bewaard in de mondiale veiligheidsdatabase van Novo Nordisk en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wij zullen persoonsgegevens gedurende de volgende termijn bewaren:

  • 12 jaar voor gegevens gerelateerd aan technische klachten. 
  • Voor gegevens met betrekking tot bijwerkingen bewaren wij de gegevens minimaal 10 jaar na het uit de handel nemen van het product in het laatste land waar het product op de markt is gebracht.

Wij zijn verplicht om informatie over productklachten en -bijwerkingen te melden aan gezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de huidige wetgeving. Hierbij worden geen naam en contactgegevens gedeeld. 

Indien u als arts of zorgverlener persoonsgegevens van een patiënt deelt met Novo Nordisk, dan wijzen wij u erop dat u de patiënt dient te informeren over hoe Novo Nordisk met deze persoonsgegevens omgaat.

Voor volledige informatie over hoe wij persoonsgegevens met betrekking tot klachten en bijwerkingen verwerken bij Novo Nordisk verwijzen wij u naar de ‘Kennisgeving verwerking persoonsgegevens in verband met bijwerkingen en andere veiligheidsinformatie’, welke u tevens kunt vinden op www.novonordisk.nl, of kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van Novo Nordisk via NL-DPR@novonordisk.com.

* Deze velden zijn verplicht in te vullen, de overige velden zijn optioneel.

GEGEVENS MELDER

naam *

Vul s.v.p. uw naam in.

e-mail adres *

Vul s.v.p. uw e-mailadres in. Geef een geldig e-mailadres.

beroep/specialisme * *

Geef s.v.p. de keuze van beroep aan.

*

{{crossValidationError['andersnamelijk'].crossValidationErrorMessage}}

telefoonnummer *

Vul s.v.p. uw telefoonnummer in.

adres *

{{crossValidationError['addres'].crossValidationErrorMessage}}

postcode en plaats *

{{crossValidationError['plaats'].crossValidationErrorMessage}}

OMSCHRIJVING VAN HET VOORVAL

Bijwerking of andere veiligheidsinformatie *

Vul s.v.p. de bijwerking of andere veiligheidsinformatie in.

GEBRUIKTE MEDICATIE VERDACHT GENEESMIDDEL

product *

Vul s.v.p. de (handels) naam in.

dosering *

{{crossValidationError['dosering'].crossValidationErrorMessage}}

Batchnummer van het product * *

batchnummer *

GEGEVENS PATIËNT

geboortedatum patiënt *

Vul s.v.p. de geboortedatum van de patiënt in.

geslacht patiënt * *

Geef s.v.p. de keuze van het geslacht van de patiënt aan.

Novo Nordisk mag, indien nodig, contact met mij opnemen over deze bijwerking. *

{{crossValidationError['safety'].crossValidationErrorMessage}}
reCAPTCHA verification required