Verzoeken die voldoen aan onderstaande criteria komen voor overweging in aanmerking. Deze verzoeken kunt u per post naar ons toesturen of naar e-mailadres  sponsoraanvraag@novonordisk.com.

Sponsoring van individuele beroepsbeoefenaren is niet toegestaan. 
Feestjes en partijen komen niet in aanmerking voor sponsoring.

Bij een verzoek voor sponsoring zijn de volgende onderdelen relevant:

 • Duidelijke, gespecificeerde omschrijving van de activiteit op briefpapier, voorzien van NAW-gegevens, van de aanvragende organisatie en voorzien van een datum en handtekening.
 • Doelstellingen, die met de activiteit worden beoogd.
 • Opzet van de activiteit.
 • Doelgroep(en).
 • Tijdsplanning.
 • Uitvoering van de activiteit.
 • Programma.
 • Begroting met uitgaven en inkomsten.
 • Omschrijving van verantwoordelijkheden voor de opzet en uitvoering.
 • Naam van de gesponsorde en zijn/haar functie in de organisatie.
 • De juiste naam van de (juridisch gezien) tekenbevoegde aan de kant van de aanvrager van sponsoring.


Bij een begroting bij een sponsorverzoek zijn de volgende onderdelen relevant:

 • Wat zijn de totale kosten van de activiteit en wat zijn de kosten van de verschillende onderdelen?
 • BTW per kostenpost (6% of 21%).
 • Welk deel van deze kosten wordt gefinancierd door bijvoorbeeld zorgverzekeraars, de overheid of vanuit de instelling waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd?
 • In welke mate behoren de kosten van het project tot de normale praktijk- of bedrijfsvoering van de beroepsbeoefenaar respectievelijk de instelling waarin deze werkzaam is?
 • In welke mate lopen in de kosten van de activiteit arbeidsgerelateerde kosten mee, waarvoor ook reeds een reguliere financiering bestaat?
 • Hoe hoog is de bijdrage van eventuele andere sponsoren?
 • Hoe hoog is de bijdrage van de sponsor?

Financiële relatie: direct of indirect door Novo Nordisk verstrekte financiële of op geld waardeerbare vergoeding aan een in Nederland gevestigde beroepsbeoefenaar, samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, zorginstelling of patiëntenvereniging.

Financiële​ relaties tussen Novo Nordisk en zorgprofessionals, zorginstellingen of patiëntenverenigingen moeten openbaar worden gemaakt als het gesponsorde bedrag meer dan € 500,- per kalenderjaar bedraagt. De financiële relatie wordt dan opgenomen in het transparantieregister.