De Compliance Hotline is eigendom van en wordt gecontroleerd door het Auditcomité, dat deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van Novo Nordisk.

Als u een werknemer van Novo Nordisk bent, wordt u aangemoedigd om de kwestie aan te kaarten via het lokale management, de lokale juridische dienst of personeelsdienst. Als dit geen optie is, kunt u gebruik maken van onderstaande opties.

Zaken met betrekking tot Bedrijfsethiek, Boekhoudkundige kwesties en Fraude, Novo Nordisk Way, Potentiële Inbreuken op Persoonsgegevens, Kwaliteit of andere zaken die juridische risico's en/of andere ernstige risico's voor Novo Nordisk met zich meebrengen, dienen te worden gemeld bij de Compliance Hotline. Hieronder vindt u voorbeelden van zaken die u dient te melden.

Opgelet: voor het melden van klachten van klanten, bijwerkingen of vervalste producten mag de Compliance Hotline niet worden gebruikt. Gebruik hiervoor de specifieke links in het navigatiemenu.

  • Wangedrag of schending van het beleid en de normen op het gebied van bedrijfsethiek door Novo Nordisk of door derden die Novo Nordisk vertegenwoordigen.

Voorbeelden hiervan zijn ongepaste verkoop- en marketingactiviteiten, het geven of ontvangen van ongepaste voordelen, ongepaste productmonsters, ongepaste relaties met klanten of derden en ongepaste interacties met mensen die gebruik maken van de middelen van Novo Nordisk.

  • Ernstige schending van de Novo Nordisk Way met betrekking tot managementpraktijken of (zakelijk) gedrag.

    Voorbeelden hiervan zijn ernstige oneerlijke behandeling van een werknemer, breder opgezet wangedrag van het management of zorgen over represailles.
  • Bezorgdheden i.v.m. twijfelachtige boekhouding, interne controles, audits en financiële rapportage, of opzettelijke handelingen om ten onrechte voordelen te verkrijgen, zoals geld, eigendommen of diensten.

Voorbeelden hiervan zijn frauduleuze financiële overzichten, gebrekkige interne controles, documentvervalsing en misbruik van NN-activa, of diefstal.

  • Problemen met de kwaliteit van onze producten of GxP gerelateerde processen, welke niet vallen onder het reguliere kwaliteitsmanagementsysteem. 
  • Een mogelijke inbreuk op persoonsgegevens. Elke opzettelijke of toevallige toegang tot openbaarmaking, vernietiging of wijziging van persoonlijke gegevens zonder toestemming.
  • Zorgen over de betrokkenheid van Novo Nordisk bij schendingen (van de mensenrechten), over zakelijke gedragingen of gedrag dat in strijd is met het respect voor de rechten van de mens.
  • Significante schendingen met betrekking tot antitrust of oneerlijke handel, spionage of sabotage en schendingen van de informatiebeveiliging.

Het is mogelijk om een probleem telefonisch of online te melden bij de Compliance Hotline.

De Compliance Hotline wordt beheerd door een derde partij. De rapporterende partij kan ervoor kiezen om anoniem te blijven. We moedigen echter alle melders aan om zich te identificeren, zodat we de melding beter kunnen onderzoeken en contact kunnen houden met de melder tijdens een onderzoek.

Voor meer informatie en relevante telefoonnummers kunt u terecht op het meldingsportaal van de Compliance-hotline.

Bij het openen van de link kunt u in de rechterbovenhoek een keuze maken uit verschillende talen. Wanneer u een zaak telefonisch meldt, houd dan rekening met een wachttijd, voordat een agent beschikbaar is om uw oproep te beantwoorden.

Compliance Hotline meldingsportaal

Meldpunt voor naleving - Iran (Gebruik deze link als u zich in Iran bevindt)

Wanneer u een casus meldt via de telefoon of online, ontvangt u een uniek casusnummer en wordt u gevraagd om een specifiek wachtwoord voor uw casus aan te maken.

Met deze informatie kunt u de status van uw zaak controleren, zien of er vragen zijn bij uw melding en aanvullende informatie verstrekken.

Wij tolereren geen discriminatie of represailles tegen personen die te goeder trouw aangifte doen of deelnemen aan een onderzoek. Als u denkt dat er represailles tegen u zijn genomen voor het melden van of het deelnemen aan een onderzoek, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Compliance Hotline. Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

De Compliance Hotline is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. Het is daarom onderworpen aan de Deense en Europese Unie- regelgeving met betrekking tot het opstellen van dergelijke verslagen.