Ga naar de behandelarenwebsite voor meer informatie over Ozempic®.

Ga naar de patiëntenwebsite voor handige informatie bij het gebruik van Ozempic®. 

(Voor semaglutide tabletten, klik hier)

De werkzame stof in Ozempic® is semaglutide. Het helpt uw lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is, en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen.

Ozempic

Ozempic® wordt gebruikt als op zichzelf staande behandeling, wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende zijn om uw bloedsuiker te reguleren en wanneer u geen metformine mag gebruiken (een ander geneesmiddel voor diabetes).

Ozempic® wordt gebruikt met andere geneesmiddelen tegen diabetes, als die onvoldoende zijn om uw bloedsuikerspiegels te reguleren.
Deze andere geneesmiddelen kunnen zijn:

  • via de mond in te nemen (orale) antidiabetesmiddelen (zoals metformine, thiazolidinedionen, sulfonylureumderivaten) of
  • insuline.

Het is belangrijk dat u doorgaat met uw dieet en lichaamsbeweging zoals u is verteld door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Ozempic® is een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

  • Ozempic® 0,25 mg oplossing voor injectie is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootte: 1 pen en 4 NovoFine® Plus-naalden (4 mm) voor eenmalig gebruik. Elke pen bevat 1,5 ml oplossing, bestemd voor 4 doses van 0,25 mg. 
  • Ozempic® 0,5 mg oplossing voor injectie is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: 1 pen en 4 NovoFine® Plus-naalden (4 mm) voor eenmalig gebruik. Elke pen bevat 1,5 ml oplossing, bestemd voor 4 doses van 0,5 mg.
  • Ozempic® 1 mg oplossing voor injectie is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: 1 pen en 4 NovoFine® Plus-naalden (4 mm) voor eenmalig gebruik. Elke pen bevat 3 ml oplossing, bestemd voor 4 doses van 1 mg. 

Deze instructievideo toont hoe u dit toedieningssysteem veilig en juist gebruikt en is bedoeld voor mensen die dit toedieningssyteem door hun arts voorgeschreven hebben gekregen.

1. Op de achterkant van uw verpakking van het product staat een EU-code, bestaande uit 16 tekens.

2. Vul in het witte kader Password  alleen de eerste 12 tekens van deze EU-code in. Dat ziet eruit als volgt: EU/./../....

3. Vervang hierbij de ‘puntjes’ door de cijfers die u ziet op uw verpakking.

4. Klik daarna op “Watch video” en de instructievideo wordt in hetzelfde scherm geopend.

5. Klik daarna op het play-teken.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Informatie & Service.