Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR-nummer 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

U altijd contact opnemen met Novo Nordisk of de Novo Nordisk Data Privacy Officer op privacy@novonordisk.com met vragen of zorgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring beschrijft de praktijken van Novo Nordisk in verband met alle informatie die we verzamelen via ons online wervingssysteem in verband met uw carrièrezoeken en sollicitatie voor een baan bij Novo Nordisk A/S of een van haar gelieerde ondernemingen.

Lees deze verklaring zorgvuldig en geef aan dat u de voorwaarden aanvaardt door op onderstaande knop accepteren te klikken ("Ik begrijp en ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden"). Onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming die wordt verstrekt wanneer u op onderstaande acceptatieknop klikt.

Novo Nordisk verzamelt door u verstrekte persoonsgegevens als onderdeel van de wervingsproces. Persoonsgegevens worden bewaard op een extern gehoste database in Polen.

Verder kunnen uw persoonsgegevens, indien nodig voor de onderstaande doeleinden, worden overgedragen aan derden die producten leveren en diensten (zoals agentschappen die Novo Nordisk bijstaan bij het screenen en potentiële medewerkers te interviewen), it-systeemleveranciers en regelgevende instanties indien vereist door de wet.

Persoonsgegevens worden ook handmatig en op andere interne computersystemen. Persoonlijke gegevens omvatten alle door u verstrekte informatie.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor wervingsdoeleinden, en verbinding met uw persoonsgegevens kan worden overgedragen aan Novo Nordisk filialen in een ander land dan uw land van Residence. Persoonsgegevens worden alleen beoordeeld zoals hieronder beschreven.

Voor het in punt 3 beschreven doel kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Contactgegevens (naam, e-mailadres, land)
  • Jarenlange beroepservaring
  • Gebieden/locaties van Belang

Novo Nordisk is een werkgever met gelijke kansen en maakt alle werkgelegenheidsgerelateerde beslissingen volledig op basis van verdienste en kwalificaties. Daarom mag u geen informatie over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, politieke overtuiging of seksuele oriëntatie of uw vakbondslidmaatschappen. Vermeld ook uw burgerservicenummer.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, uw profiel in Job Agent kan niet worden geregistreerd.

Uw persoonsgegevens worden alleen openbaar gemaakt in de volgende omstandigheden:

Persoonsgegevens worden openbaar gemaakt voor zover vereist voor de de hierboven genoemde doeleinden aan de filialen van Novo Nordisk wereldwijd, met inbegrip van filialen in landen buiten de EU, die wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy en -bescherming hebben dan uw land van verblijf.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan overheidsinstanties en handhavingsinstanties zoals toegestaan en verplicht door de wet.

We gebruiken de volgende waarborgen, zoals vereist door de wet, om uw persoonsgegevens in geval van dergelijke overdrachten, afhankelijk van welk land gegevens worden overgedragen naar:

  • De overdracht gaat naar een Novo Nordisk entiteit die onder Novo valt Nordisk's Binding Corporate Rules, beschikbaar op https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • De landen van bestemming worden door de Eu-Commissie geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens.
  • We eu-commissies standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. U een kopie krijgen van de clausules door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in artikel 1;
  • Het EU-US Privacy Shield Framework voor overdrachten naar privacy Shield-gecertificeerde en in de VS gevestigde bedrijven en organisaties. Meer informatie en een lijst van privacyschildgecertificeerde bedrijven en organisaties zijn beschikbaar op https://www.privacyshield.gov/welcome.

Wij vragen u om accurate en actuele informatie te verstrekken en moedigen u regelmatig aan om uw persoonlijke gegevens bij te werken. U de Job Agent-service op elk gewenst moment controleren, wijzigen of afmelden.

Novo Nordisk zal na 3 jaar inactief wissen (geen doorklik op e-mails) De informatie van Job Agent-abonnees na 3 jaar.

U meer informatie verkrijgen over de persoonsgegevens die wij opslaan en proces over u en voor zover u zo'n recht onder toepasselijke wetgeving, u een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Verder, u kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Bovendien u uw toestemming intrekken om onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment.

Als u een of meer van uw rechten wilt gebruiken, neem dan contact met ons op met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

Heeft u klachten over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens u contact opnemen met het Agentschap voor gegevensbescherming in uw land, bijvoorbeeld dit zou het Deense Agentschap voor gegevensbescherming zijn als u een burger bent in Denemarken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor anonieme statistieken voor interne in welk geval de informatie collectief zal worden gebruikt. Alle persoonsgegevens worden geanonimiseerd.