Diabetes type 1 is een levenslange ziekte die het vermogen beïnvloedt om glucose uit voedsel om te zetten in energie. Diabetes type 1 ontwikkelt zich vaak vroeg in het leven.

Ons uiteindelijke doel is een remedie voor diabetes type 1.


1,1 mln+ kinderen en adolescenten leven met diabetes mellitus type 1.
Referenties: IDF Diabetes Atlas 2019 edition
https://www.diabetesatlas.org/en/ (lest 22.01.2021)

56% van mensen met diabetes maken zich zorgen over het risico van hypoglykemie.
Referenties: Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30:767–77
Nicolucci A, Kovacs Burns K, Holt RI; DAWN2 Study Group. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med. 2013 Jul;30(7):767-77.

60%+ van familieleden van mensen met diabetes maken zich zorgen over het risico van hypoglykemie voor hun geliefde.
Referenties: DAWN 2 study
Bruns et al, Diabet Med 2013;30(7):778-88

32mln patiënten gebruiken onze diabetesmiddelen.
Referenties: 2023 Novo Nordisk annual report
Novo Nordisk årsrapport 2023 (https://www.novonordisk.com/annual-report.html)

Een goede regulatie van bloedglucosewaarden beschermt de organen van het lichaam tegen schade ten gevolge van hoge glucosewaarden.

Insulinetherapie heeft als doel het reguleren van de bloedglucosewaarden om hyperglykemie te voorkomen.

De behandeling met insuline is sterk geëvolueerd en met elke vooruitgang komen we dichter bij een fysiologisch insulineprofiel. 

Een van onze grote ambities is het ontwikkelen van zogenaamde "slimme insuline" die hypo’s zullen elimineren. Dit zou een grote doorbraak in diabetes type 1 zorg betekenen. We delen deze ambitie met vele partners binnen de diabetes onderzoeksgemeenschap en werken nauw met hen samen aan een gemeenschappelijk doel – hypoglykemie elimineren.

Wij zoeken blijvend naar een behandeling die diabetes type 1 kan genezen. In die zoektocht komen we steeds dichterbij het einddoel.

We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt en blijven werken aan de alle uitdagingen die nog overblijven. Gelukkig staan we er niet alleen voor. We beschikken over een sterk netwerk in de wetenschappelijke wereld, en dat wordt met de dag groter.

Het is alleen een kwestie van wanneer deze samenwerking zal leiden tot een remedie voor de miljoenen mensen die leven met diabetes type 1.

Type 1 diabetes illustratie presentatie van twee handen, pillen en bloedonderzoek.

De insulinebehandeling moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Dat is altijd onze filosofie geweest. Of het nu gaat om betere behandelingen of om digitale oplossingen, we streven ernaar om de last van het leven met een chronische ziekte te verlichten en daarbij tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van miljoenen mensen die leven met diabetes type 1.