Waarom hebben zo weinig mensen toegang tot gezondheidszorg?

Miljoenen mensen die leven met diabetes of zeldzame bloedaandoeningen kunnen niet de geneesmiddelen krijgen die ze nodig hebben. In veel gevallen is gezondheidszorg te duur of kunnen ze de verre reis naar de dokter niet maken.

In extreme situaties is er geen dokter, geen ziekenhuis en geen apotheek.

De harde realiteit is dat slechts een fractie van de mensen die leven met diabetes of zeldzame bloedaandoeningen wordt behandeld. Wij willen die kloof dichten, zodat mensen betaalbare toegang hebben tot onze geneesmiddelen en de zorg die ze nodig hebben.

De barrières zijn complex en verschillen van land tot land, maar we weten uit ervaring dat verandering mogelijk is.

Onze ambitie is om de toegang te verzekeren tot onze geneesmiddelen, voor zoveel mogelijk mensen die leven met diabetes, zeldzame bloedaandoeningen of zeldzame endocriene aandoeningen. Tegelijkertijd willen we deze voor iedereen betaalbaar maken.

Omdat kinderen in arme landen met diabetes type 1 vaak niet lang leven, zijn er van hen maar weinig wetenschappelijke gegevens voor handen.

In 208 ziekenhuizen in 14 derdewereldlanden draagt ons Changing Diabetes® kinderprogramma bij aan zorg en levensreddende insuline voor kinderen die met diabetes type 1 leven. Vandaag de dag biedt het programma medische zorg, insuline en materiaal voor meer dan 26.000 kinderen. Ons doel is om het programma uit te breiden tot 100.000 kinderen, in 2030.

In de video hierboven kunt u kennismaken met Bilguissa uit Guinee. Bilguissa maakt deel uit van een nieuwe generatie kinderen en jongvolwassenen die leven met diabetes type 1. Dankzij de steun van artsen en verpleegkundigen in het Changing Diabetes® kinderziekenhuis, is ze vandaag een enthousiaste, hoopvolle gemeenschapsleider. Bilguissa is in staat om haar diabetes goed onder controle te houden, en zo haar jongere lotgenoten te begeleiden en te inspireren.

In lage- en middeninkomenslanden focussen wij extra op de meest kwetsbare mensen die leven met diabetes. In meer dan twee derde van de landen waar we actief zijn, hebben we programma's opgestart om deze mensen in nood te helpen.

Deze programma’s zijn gericht op het beantwoorden van moeilijke vragen, zoals:

  • Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen worden opgenomen in betaalbaarheidsprogramma's?
  • Hoe ontwikkelen we insuline die geen koeling nodig heeft en daardoor verder kan reizen?
  • Hoe kunnen we de toeleveringsketens van geneesmiddelen vereenvoudigen om de prijs te laten dalen?

We werken aan deze vragen met het streven om insuline beschikbaar te stellen voor iedereen.

Kom meer te weten over onze inzet voor betaalbare behandelingen en toegang tot diabeteszorg.

We hebben er voor gekozen om de komende jaren een betaalbare insuline te blijven produceren en beschikbaar te blijven stellen. Hiermee willen we de toegang tot insuline makkelijker maken.

Vanwege ons streven naar toegankelijkheid van insuline voor iedereen verlagen we onze maximumprijs voor lage- en middeninkomenslanden en werken we tegelijkertijd aan de uitbreiding van betaalbaarheidsprogramma's in de hele wereld.

Betaalbare insuline in lage- en middeninkomenslanden

In 2001 lanceerden we een baanbrekend beleid om de kosten van humane insuline in de meest beperkte middelen. Vandaag is ons beleid omvat in totaal 76 landen, waar een derde van de diabetespopulatie, evenals geselecteerde humanitaire organisaties.

Onze inzet bouwt voort op de volgende principes:

  • Wij blijven de toonaangevende leverancier van goedkope humane insuline in de wereld.
  • Wij garanderen goedkope humane insuline in de armste delen van de wereld voor veel de komende jaren, met inbegrip van de minst ontwikkelde landen (MOL's) zoals gedefinieerd door de VN, andere lage-inkomenslanden zoals gedefinieerd door de Wereldbank en middeninkomenslanden waar grote lage-inkomenspopulaties voldoende gezondheidsdekking, evenals geselecteerde humanitaire organisaties waar de betrokkenheid mondiaal is.
  • We zullen garanderen een plafondprijs van humane insuline tegen USD 3 per flesje.
  • We zullen uitdagingen aanpakken op het gebied van insulinedistributie en gezondheidszorgcapaciteit die vaak voorkomt dat goedkope insuline het bereiken van de meest kwetsbare mensen.

Novo Nordisk draagt bij aan wereldwijde toegang tot zorg door middel van onder meer continue financiële ondersteuning van de Wereld Diabetesstichting (World Diabetes Foundation).

De Wereld Diabetesstichting werd in 2002 door Novo Nordisk opgericht als een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van diabetes in ontwikkelingslanden. De stichting ondersteunt duurzame partnerschappen en helpt zorgverleners om meer te kunnen doen.

Ons huidige budget voor de stichting is 1,69 miljard DKK (277 miljoen Dollar) voor de periode tot 2024.

Meer informatie over de Wereld Diabetesstichting (in het Engels).

500.000+ Amerikanen die toegang hebben tot onze betaalbare insuline van 25 dollar.
Referenties : Novo Nordisk’s new insulin affordability offerings now available in the US, Novo Nordisk Inc. News release, 2 Jan 2020, https://www.novonordisk-us.com/media/news-releases.html?122978

2.4mln Mensen die met diabetes leven worden behandeld met onze insuline tegen een maximum prijs van 3 dollar per flesje van 10 ml..
Referenties: 2023 Novo Nordisk annual report

40mln Mensen die onze diabetesproducten gebruiken.
Referenties: 2023 Novo Nordisk annual report

47.000 Mensen die leven met hemofilie en hun familieleden maken gebruik van de educatie mogelijkheden van de Novo Nordisk Hemofilie Stichting.
Referenties: 2023 Novo Nordisk annual report

 

In sommige landen mogen mensen die met hemofilie leven hun geneesmiddelen niet thuis  bewaren. Maar tijdens de COVID-19 crisis konden zij bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen.

Als mensen die met een zeldzame bloedaandoening leven geconfronteerd worden met dit soort situaties, werken we samen met lokale gezondheidsautoriteiten en organisaties om financiële ondersteuning te bieden voor geneesmiddelen en thuisbehandeling.

Daarnaast werken we samen met beleidsmakers op het gebied van educatie voor mensen die met hemofilie leven, en op het gebied van opslag en levering van geneesmiddelen.

Lees meer over onze stichting die mensen die leven met hemofilie helpt toegang te krijgen tot zorg.

De Novo Nordisk Hemofilie Stichting (Novo Nordisk Haemophilia Foundation) is een non-profit organisatie. De stichting streeft er naar de toegang tot gezondheidszorg voor mensen die leven met hemofilie (of aanverwante bloedaandoeningen) in armere landen te verbeteren.

Hemofilie is een erfelijke bloedaandoening die één op de 10.000 mensen treft. 75% van deze mensen leeft in ontwikkelingslanden. Zeker voor hen is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot een correcte diagnosestelling en adequate zorg.

Lees meer over de Novo Nordisk Haemophilia Foundation (in het Engels).