Milieuproblemen zijn nog nooit zo relevant geweest als vandaag de dag.

Toenemende consumptie, industrialisatie en verstedelijking bedreigen niet alleen de duurzaamheid van het milieu waarin we leven, maar ook de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Elk jaar gebruiken we miljarden liters water, grote hoeveelheden energie en grondstoffen voor de productie van geneesmiddelen. Onze COuitstoot blijft stijgen, vooral in het transport.

We verdelen honderden miljoenen flacons en injectiepennen onder mensen die dit nodig hebben – en de vraag naar onze levensreddende behandelingen groeit. Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Maar na gebruik belanden de meeste ervan toch op de vuilnisbelt.

Dit plaatst ons in de frontlinie van enkele van de grootste milieukwesties: klimaatverandering, water- en hulpbronnen schaarste, vervuiling en plastic afval.

Om het voortouw te nemen in verandering, hebben we als bedrijf een gedurfde en brede benadering gekozen voor het oplossen van deze milieukwesties.

We hebben een nieuwe milieustrategie uitgewerkt met de ambitie om nul impact te hebben op het milieu.

Onze strategie daagt ons uit nieuwe manieren te vinden om producten te ontwikkelen die recycled of hergebruikt kunnen worden. Deze strategie zet ons aan om ons bedrijf zodanig te hervormen dat verbruik en afval te geminimaliseerd kunnen worden. En om samen te werken met leveranciers die onze visie delen.

We hebben de eerste stappen naar nul impact op het milieu al gezet. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om meer te doen. Wij geloven dat de antwoorden zullen komen van een circulaire mind-set binnen ons bedrijf, waarbij onze producten en materialen opnieuw gebruikt kunnen blijven  worden.

Steden zijn een kans om de strijd te winnen tegen klimaatverandering én diabetes type 2. Beiden hebben vergelijkbare patronen in menselijk gedrag, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en de stijgende ziektecijfers.

Vandaag werken we samen met partners in 25 grote steden over de hele wereld om ziektepreventie te bevorderen door middel van opleidingen en activiteiten ter plaatse.

Deze partnerschappen maken deel uit van ons Cities Changing Diabetes Programma. Sinds 2015 is Cities Changing Diabetes uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie. Hierbij leveren meerdere belanghebbenden inspanningen om de problemen van diabetes type 2 aan te pakken en te werken aan een gezondere omgeving.

Ontdek meer over hoe we de gezondheid en het welzijn van de stad verbeteren.