Novo Nordisk is een wereldwijd actief bedrijf, opgericht in 1923, net buiten Kopenhagen.

Ons doel is om diabetes en andere ernstige chronische aandoeningen, zoals Obesitas en zeldzame bloed – en endocriene aandoeningen te kunnen overwinnen.

We doen dit met behulp van doorbraken in de wetenschap, het verbeteren van de toegang tot onze geneesmiddelen, en de preventie en genezing van de aandoeningen die we behandelen.

We hebben meer dan 47.000 medewerkers in dienst in 80 kantoren over de hele wereld en distribueren onze producten in 168 landen.

16 Productie-eenheden in negen landen (Algerije, Brazilië, China, Denemarken, Frankrijk, Japan, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de VS).
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2020

10 Onderzoeks- en ontwikkelingscentra in 5 landen (China, Denemarken, India, het Verenigd Koninkrijk en de VS).
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2020

39% Van onze medewerkers woont in Denemarken.
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2020

168 Landen waar we onze producten distribueren.
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2021

Wij zijn een trots farmaceutisch bedrijf met als hoofddoel betere behandelingen te ontwikkelen voor mensen die met een ernstige chronische aandoening leven.

Onze industrie is dynamisch. En het wetenschappelijk inzicht in de aandoeningen die we behandelen en de mensen die ermee leven, wordt elke dag beter. We beseffen ook dat wat ons in het verleden heeft groot gemaakt, niet hoeft te zijn wat ons succesvol zal maken in de toekomst.

Als werkgever erkennen we de noodzaak om innovatie te omarmen en te streven naar diversiteit en inclusie om betere beslissingen te kunnen nemen.

Samen veranderen we het leven.

We zullen niet toestaan dat het succes van ons bedrijf wordt bepaald door de voortdurende toename van het aantal mensen met ernstige chronische aandoeningen leeft, zoals diabetes type 2 en obesitas.

We zijn ons ten zeerste bewust van de problemen waarmee mensen die leven met een chronische aandoening worden geconfronteerd. In sommige landen zorgen de financiële last van de behandeling en de beperkte toegang tot medische zorg bij de mensen voor hoge risico’s op ernstige gezondheidscomplicaties.

We zetten ons in om maatschappijen te helpen diabetes te overwinnen, en onze strategie is duidelijk:Het versnellen van de preventie van diabetes type 2 en obesitas, en het bieden van toegang tot betaalbare zorg voor kwetsbare mensen in elk land.

Ons succes zal worden bepaald door de oplossingen die we brengen en de gezondheid en het welzijn van de mensen en gemeenschappen die daar van profiteren.

Lees meer over onze strategie om diabetes te overwinnen.

Wij zijn het eerste farmaceutische bedrijf dat 100% hernieuwbare energie gebruikt in onze productiefaciliteiten over de hele wereld. Dit is iets om trots op te zijn, maar we blijven gemotiveerd om nog verder te gaan.

Met onze Circular for Zero strategie zijn we begonnen aan een reis om nul impact op het milieu te bereiken bij al onze bedrijfsactiviteiten.

We zullen proactief samenwerken met leveranciers om de CO2-uitstoot van al onze activiteiten en transporten te verminderen. We gaan de uitdaging aan om afval van producten aan het einde van hun levensduur te elimineren, op te lossen.

Volg onze reis om nul impact op het milieu te bereiken.

We werken nauw samen met toonaangevende universiteiten en biotech bedrijven over de hele wereld om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te versnellen.

We zoeken voortdurend nieuwe geschikte partners met wie we wederzijdse belangen hebben. Met hen delen we informatie op het gebied van nieuwe peptideanalogen, eiwitanalogen en antilichamen, voor preklinisch onderzoek.

Wij bieden getalenteerde en gepassioneerde wetenschappers wereldwijd, eenvoudige en gratis toegang tot hoogwaardige geselecteerde moleculen.

Novo Nordisk Nederland is sinds midden 2021 lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Alle leden rapporteren jaarlijks hoe zij voldoen aan de eisen die in de VIG gedragscode worden gesteld aan de leden. Onze rapportage over 2021 vindt u hier.”

Het verhaal begint in 1923, wanneer twee kleine Deense bedrijven starten met de productie van een revolutionair nieuw medicijn: Insuline. Toen net ontdekt door twee Canadese wetenschappers.

Toen deze bedrijven besloten om te fuseren in 1989, werd Novo Nordisk opgericht. En onderneming die sinds die tijd snel is gegroeid en toonaangevend is op het gebied van diabeteszorg, obesitaszorg, hemofilie en groeihormoontherapie.

Meer informatie over onze geschiedenis en erfenis van diabetes.

De Novo Nordisk Way is een reeks leidende principes die aan de basis liggen van elke beslissing die we nemen. Het beschrijft wie we zijn, hoe we werken en wat we willen bereiken, en geeft een duidelijke richting aan voor ons bedrijf en onze medewerkers. Uiteindelijk is het een belofte die we aan elkaar doen - en aan de miljoenen mensen over de hele wereld die vertrouwen op onze producten om een gelukkig en gezond leven te kunnen leiden.

In 1923 begonnen onze Deense oprichters aan een avontuur om diabetes te veranderen. Vandaag de dag zijn we duizenden werknemers over de hele wereld met de passie, de kennis én toewijding om verandering te stimuleren met als doel diabetes en andere chronische aandoeningen te verslaan.

  • Ons doel is om leider te zijn in alle aandoeningen die we behandelen.
  • Onze belangrijkste bijdrage is het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve, biologische geneesmiddelen en deze toegankelijk te maken voor mensen over heel de wereld.
  • De ontwikkeling van onze activiteiten en concurrentiële financiële resultaten bieden ons de mogelijkheid om mensen te helpen een beter leven te leiden, een aantrekkelijk rendement te bieden aan onze aandeelhouders en onze gemeenschappen te ondersteunen.
  • Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een evenwicht tussen financiële, sociale en milieuvriendelijke overwegingen - we noemen het de 'The Triple Bottom Line'.
  • We zijn open en eerlijk, ambitieus en verantwoordelijk, en behandelen iedereen met respect.
  • Wij bieden onze mensen de kansen om zich te ontwikkelen.
  • We sluiten nooit compromissen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsethiek.

Elke dag moeten we moeilijke keuzes maken, waarbij we altijd rekening houden met wat het beste is voor de cliënt, onze medewerkers en onze aandeelhouders op de lange termijn.

Het is onze manier. Het is de Novo Nordisk Way.

Meer informatie over werken bij Novo Nordisk.