Ontdekken, ontwikkelen en leveren

We werken al bijna 100 jaar aan het beantwoorden van medische hulpvragen in het dagelijks leven van mensen die leven met een chronische aandoening. Die antwoorden vinden wij in innovatieve geneesmiddelen en toedieningssystemen, zoals onze insulinepennen.

Wij zijn er ontzettend trots op dat we daarmee, vandaag de dag, voor miljoenen mensen die leven met diabetes, obesitas, en zeldzame bloed- en endocriene aandoeningen geneesmiddelen kunnen bieden.

De zeer hechte samenwerking tussen onze laboratoria en onze productiefaciliteiten zorgt ervoor dat we nieuwe ontdekkingen kunnen doen en deze kunnen omzetten in innovatieve, biologische geneesmiddelen voor patiënten over de hele wereld.

50% van de insuline in de wereld wordt door ons geproduceerd.
Referenties : IMS monthly MAT, based on volume

40mln patiënten hebben toegang tot onze diabetes producten.
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2023

1 miljard insulinepennen worden door ons geproduceerd.
Referenties : Novo Nordisk internal data

40+ landen waar we klinische proeven uitvoeren.
Referenties : Novo Nordisk Annual Report 2023

Onze focus ligt op ernstige chronische aandoeningen die honderden miljoenen mensen wereldwijd treffen. Aandoeningen die tot de meest dringende gezondheidsuitdagingen in de wereld behoren.

Wij combineren daarbij innovatie in producten met innovatie in onze aanpak. Daarbij maken we gebruik van inzichten van patiënten en onze partners wereldwijd, om uitdagende ideeën om te zetten in levensreddende en preventieve medicijnen.

Op lange termijn investeren we ook in nieuwe behandelingen en technologieën, de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en digitale gezondheidsoplossingen.

Wanneer iemand die leeft met een chronische aandoening niet goed wordt behandeld, of zelfs helemaal geen toegang heeft tot een behandeling, bestaat het risico op het ontwikkelen van levensbedreigende complicaties. Bij diabetes kan dit zelfs leiden tot amputaties of verlies van gezichtsvermogen en in sommige gevallen kan het niet of niet goed behandelen zelfs fataal zijn.

Kwetsbare gemeenschappen en lage-inkomenslanden worden vaak het hardst getroffen. De kosten van en de toegang tot medische zorg kunnen een verwoestende last betekenen voor mensen die leven met een chronische aandoening, voor hun families en zelfs voor de hele samenleving.

Onze ambitie voor de lange termijn is om toegang te kunnen bieden tot betaalbare diabeteszorg voor kwetsbare patiënten in elk land. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar kinderen die leven met Diabetes Type 1, die in sommige delen van de wereld zonder zorg en medicijnen niet kunnen overleven.

Voorkomen is altijd beter dan genezen! Daarom investeren wij ook in de preventie van chronische aandoeningen. Onze ambitie is groot, maar met de juiste aanpak haalbaar: wij willen tot 2045 er voor zorgen dat in ieder geval 100 miljoen succesvol de diagnose Diabetes Type 2 kunnen voorkomen.

Bekijk hier hoe we diabetes willen overwinnen.

Raghu Ramaswamy en Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indië.